Diatermia krótkofalowa to terapia prądami wielkiej częstotliwości. Wykorzystuje lecznicze działanie pola elektrycznego, magnetycznego i elektromagnetycznego. Zaletą stosowania diatermii krótkofalowej, czyli energii o wysokiej częstotliwości do terapii ciepłem, jest jej głębsza penetracja w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Diatermia krótkofalowa ma działanie:

  • przekrwienne,
  • znieczulenie,
  • rozluźnienie mięśni,
  • przyspieszenie przemiany materii.

Diatermię stosuje się w schorzeniach:

  • narządu ruchu (np. przewlekłe zapalenia stawów, RZS),
  • narządu rodnego i moczowego (stany przewlekłe i podostre),
  • laryngologicznych,
  • układu krążenia.

<< powrót