Mechanizm działania pola magnetycznego na ustrój jest wysoce złożony, pole przenika przez wszystkie jego struktury. Działa na poziomie komórkowym, powoduje poprawę wykorzystania tlenu przez komórkę, zwiększenie przemiany energii, co z kolei przekłada się na proces przeciwzapalny, przeciwbólowy, przyspiesza zrost kostny. W fizykoterapii stosuje się pole magnetyczne dynamiczne.

Zabiegi mają zastosowanie w:

  • chorobach narządu ruchu, gdzie jest opóźniony zrost kostny,
  • osteoporozie,
  • zespole Sudecka,
  • zwyrodnieniach stawów,
  • reumatoidalnym zapaleniu stawów,
  • stanach zapalnych stawów, tkanek miękkich, tkanki nerwowej,
  • zaburzeniu krążenia obwodowego,
  • trudno gojących się ranach i owrzodzenich.

<< powrót