Technik fizjoterapii – Zespół Szkół Medycznych w Słupsku

Kursy:

  • Terapia mięśniowo – powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu
  • Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii
  • Elementy metody Pilates w rehabilitacji
  • Mięśniowo – powięziowa terapia miednicy i kręgosłupa lędźwiowego
  • Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej – staw kolanowy i skokowy
  • Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej – kręgosłup: szyjny, piersiowy i lędźwiowy
  • Nowoczesne standardy fizykoterapii (fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny, SIS)

Zawodowe zainteresowania kieruję przede wszystkim w kierunku fizykoterapii, masażu leczniczego, terapii punktów spustowych oraz łańcuchów mięśniowo – powięziowych. W tych dziedzinach stale pogłębiam swoją wiedzę, co następnie staram się jak najefektywniej wykorzystywać w pracy z pacjentami naszego Centrum. Zarówno w pracy, jak i po godzinach staram się być osobą otwartą i pogodną. Bardzo lubię pracę z ludźmi. Wolny czas spędzam na długich spacerach lub czytając dobrą książkę.